Copyright en inhoud:
De grafische voorstellingen (waaronder de foto's en logo's) op deze site mogen, behalve voor privé gebruik, niet zonder schriftelijke toestemming van "De Miniatuurbussen Site" worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Linken naar deze site:
Het is de gebruiker van "De Miniatuurbussen Site" toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van "De Miniatuurbussen Site".

Ingezonden gegevens:
Alle ingezonden gegevens zullen eigendom worden van "De Miniatuurbussen Site" en er kunnen geen rechten meer ontnomen worden aan de betreffende inhoud. Niettemin zullen wij de informatie indien nodig voorzien van een bronvermelding.

Uw rechten:
Voor meer algemene informatie kunt U terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy:
Indien U meent dat "De Miniatuurbussen Site" een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om "De Miniatuurbussen Site" daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres:
@ Privacy schending.
Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Directe/indirecte schade:
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.